HemOm ossSamlingarAktuelltKursmaterialMissionGoda nyheter


Vår Tro

Främst bland alla personer är Herren Jesus Kristus.

"Han är huvudet för kroppen, det är församlingen, Han som är begynnelsen, den förstfödde ifrån de döda. Så skulle Han i allt vara den främste."
(Kolosserbrevet 1:18)


Främst bland alla böcker är Bibeln.

"Guds Ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och ben; och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar." (Hebreerbrevet 4:12)

Främst bland alla budskap är Evangeliet.

"Mina bröder, jag vill påminna er om det Evangelium som jag förkunnade för er. genom vilket ni också blev frälsta. Jag meddelade er ju såsom ett huvudstycke, vad jag själv hade undfått: att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna och att Han har uppstått på tredje dagen enligt Skrifterna."
(1 Korintierbrevet 15:1-4)

Främst av våra uppgifter är att efterfölja Gud.

"Bli Guds efterföljare, ni som är Hans älskade barn. Och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat Sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud."
(Efesierbrevet 5:1-2)

Hem Frågor och synpunkter om webbsidan? Vår tro Presentation Pastor Kontakta oss fotos