HemOm ossSamlingarAktuelltKursmaterialMissionGoda nyheter


Presentation av Bibel Baptist Församlingen

1. En Kristuscentrerad, Biblisk, helt fristående församling som inte tillhör något samfund eller organisation. (Efesiebrevet 5:23)

2. En Baptistförsamling, som betyder att vi tror på följande Bibliska principer:

  • Skriftens (Bibelns) inspiration av Gud. (2 Petrus brev 1:21)
  • Den troendes dop i vatten
  • Varje troendes andliga prästerskap
  • Varje lokal församlings bestämmanderätt
  • Endast troende, döpta efter Bibelns mönster kan bli fullvärdiga medlemmar i församlingen.

3. En Bibeltrogen församling. Det betyder att vi inte tar vår teologi från någon person eller rörelse. Detta innebär att vi inte följer någon persons framlagda teori eller tolkning. Det enda vi rättar oss efter är vad Bibeln säger och lär. (2 Petrus brev 1:21)

4. En själavinnande församling. Vi tror att innehållet i Apostlagärningarna 1:8 är giltigt för alla pånyttfödda individer. Det betyder att vi bör vittna för alla som vi träffar för att föra dem till vår Herre Jesus Kristus.

5. En missionerande församling. Vi tror att vi bör skicka ut missionärer både till andra stadsdelar såväl som andra länder för att starta Bibliska församlingar. (Matteus 28:19-20)

6. En undervisande församling. Vi tror att vi inte bara behöver predika Guds Ord för att se folk komma till frälsning, utan också undervisa, uppmuntra och uppbygga dem till en andlig stark församling som kan fortsätta att sprida Evangeliet. Då uppfylls den uppmaning som Jesus själv gav i Matteus 28:19-20:

”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Har du ytterligare frågor beträffande detta eller något annat, var vänlig kontakta församlingspastorn!

 

Vad Bibeln säger om frälsningen?

1. Varför Behövs Frälsningen?

För att Jesus säger så och Han är den störste auktoritet i hela världen.

"Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” (Johannes 3:3)

För att Han kom till världen för att rädda ofrälsta människor…

"Ty Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat." (Lukas 19:10)

Du är en syndare och om du inte har tagit emot Jesus Kristus är du också en förlorad syndare… . "Alla har syndat och saknar härligheten från Gud…” (Romarbrevet 3:23)

2. Hur blir man frälst?

Du måste tro. Att tro betyder att överlämna ditt allt åt Gud.

a. Vad säger Gud om dig? Du är en syndare och behöver Frälsaren.

”Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda” (Romarbrevet 3:10)

b. Du måste tro att Jesus Kristus dog på grund av dina synder.

”Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.” (1 Petrus brev 2:24)

”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst”. (Romarbrevet 10:9-10)

3. Man måste förstå att man inte kan frälsa sig själv.

Det är inte genom gärningar. "Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig." (Efesiebrevet 2:8-9)

Det är inte genom församlingens medlemskap, dop eller annan förordning: "Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne" (1Tim.2:5-6)

4. Man måste ta emot Jesus Kristus som sin personlige frälsare.

Det är en personlig sak, inte något en annan kan göra åt dig: "Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet." (1 Johannes brev 5:11-12)

"Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn." (Johannes 1:12)

Jesu inbjudan: "Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar." (Matteus 11:28-29)

Vad säger Bibeln om dop?

Eftersom Bibeln är det enda och slutgiltiga regelverket för vår tro och gärning, måste vi vända oss dit för att veta vad som sägs om dop.

Människor och samfund kan ge många logiska ursäkter för att inte bli döpta eller för att ändra på Bibelns metod för dop. Men om du bara vill tro på vad Bibeln säger kommer du fram till den slutliga förståelsen att dop är endast för den troende och bara genom nedsänkning i vatten.

1. Varför skall man låta döpa sig?

a. Jesus har befallt det: "Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut." (Matteus 28:19-20)

b. Jesus lät döpa sig: "När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet. Och se, himlen öppnades, och han såg Guds Ande sänka sig ner som en duva och komma över honom." (Matteus 3:16)

2. Vem skall döpas?

Bara de som har blivit frälsta genom att personligt ta emot Jesus Kristus som Frälsare. Apostlarna följde detta mönster: "De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen." (Apostlagärningarna 2:41)

3. Hur skall man döpas?

Själva ordet dop betyder nedsänkning i vatten och bilden ses i t.ex. Apostlagärningarna 8:38: "Han befallde att vagnen skulle stanna, och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom."

4. När skall man låta döpa sig?

Så snart du har fått förståelsen av Skriften och den helige Anden har överbevisat dig om att du bör följa Jesu exempel och visa för omvärlden att du är en Jesu Kristi lärjunge.

"De som då tog emot hans ord döptes…" (Apostlagärningarna 2:41)

Vad säger Bibeln om medlemskap i en församling?

1. Vad är en lokal församling?

a. Den är en grupp av pånyttfödda människor som är döpta och som samlas tillsammans. "De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen." (Apostlagärningarna 2:41)


b. Den är en organiserad grupp för att:

1. Få undervisning: "De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna." (Apostlagärningarna 2:42)

2. Ha gemenskap.

3. Delta i Herrens måltid.

4. Be tillsammans.

5. Dela med varandra: "Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt." (Apostlagärningarna 2:44)

2. Varför skulle jag vara medlem?

Det är Guds avsikt att vi ska samlas i lokala församlingar där vi kan få och dela med oss. (Apostlagärningarna 2:41-47)

3. Vilken församling skall jag vara medlem i?

a. Den som undervisar och följer Bibelns mönster. (Apostlagärningarna 2:41)

b. Den som uppbygger, uppmuntrar och skyddar Guds barn. (Apostlagärningarna 20:26-29)

c. Den som når ut med Evangeliet till de ofrälsta: "Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns." (Apostlagärningarna 1:8)

Upp

Hem Frågor och synpunkter om webbsidan? Vår tro Presentation Pastor Kontakta oss fotos

Besöksräknare